fbpx

Uvod u izgradnju mira: mir – paqe – мир 2018

By January 30, 2018Trening

Centar za nenasilnu akciju (CNA), Sarajevo–Beograd

Akcija za nenasilje i izgradnju mira (ANP), Gnjilane-Priština

Mirovna akcija (MA) Prilep-Tetovo

pozivaju vas da se prijavite za trening:

Uvod u izgradnju mira: mir – paqe – мир 2018.

20.– 29. 4. 2018. Dojran, Makedonija

radni jezici: albanski, makedonski, bosanski-hrvatski-srpski-crnogorski

Ukoliko živite u Makedoniji, Kosovu ili Srbiji :

  • imate više od 21 godine (gornja granica ne postoji, ovo nije trening samo za mlade, i vi sa 40,50…80… ste pozvani da se prijavite)
  • ne želite da živite u strahu i nepoverenju
  • voleli biste da saznate kako vaši susedi razmišljaju i smatrate da jezička i nacionalna različitost ne smeju biti razlog za odsustvo komunikacije
  • ne želite da se osećate loše kada neko nipodaštava ljude druge nacionalnosti i vere ili uopšte ljude koji se po nečemu razlikuju od većine, a vi ne znate kako da mu odgovorite
  • znate da se dešava nasilje, da neki ljudi nemaju slobodu kretanja ili govora, da su neki ljudi diskiminisani, ali ne znate kako vi da reagujete i šta možete da učinite
  • Niste voljni da bežite iz zemlje ili da se spremate za sledeći rat
  • čuli ste, ili ste se i sami uverili da pojedinac može da deluje na društvo i menja ga, ali su vam potrebne neke veštine, nova saznanja i podrška za delovanje
  • želite da radite (pre svega) na sebi i vlastitoj promeni…

onda vas pozivamo da se prijavite na četvrti trening Uvod u izgradnju mira: mir – paqe – мир 2018.

Rok za prijave: 26.3.2018. godine

 

Trening koji je pred nama oslanja se na iskustvo organizacija CNA, ANP i Mirovne akcije, koje na različite načine rade na izgradnji mira na prostoru bivše Jugoslavije, što nam je bilo od velike pomoći u koncipiranju radionica. Ideja o treningu Uvod u izgradnju mira nastala je iz potrebe da se posebna pažnja posveti razumevanju konteksta Kosova, Makedonije i Srbije, kao i stvaranju prostora za upoznavanje, razgradnju predrasuda, razumevanje sukoba i postavljanje osnova za dalju saradnju u izgradnji mira uprkos jezičkoj barijeri. Ovo je četvrti takav trening koji organizujemo, a imamo veliko iskustvo, dvadesetogodišnje, na polju mirivnog obrazovanja. Pozivamo vas da zajedno razmišljamo o tome šta možemo učiniti da društva u kojima živimo učinimo manje nasilnim, podeljenim i boljim za život svih. Pozivamo vas da društvenu promenu započnemo od nas samih.

Učešćem na treningu dobijate priliku da naučite kako da prepoznate ključne političke i društvene probleme u svom društvu, te ideje i inspiraciju kako da se aktivno uključite u njihovo rešavanje. Takođe, dobijate priliku da učestvujete u razmeni iskustava i mišljenja sa učesnicima iz susednih zemalja, kao i sa svojim sugrađanima iz različitih etničkih grupa, i da napravite prvi korak u razbijanju distance.

Kako izgleda trening Uvod u izgradnju mira?

Rad na treningu ne znači sedenje i slušanje dugih predavanja. To nije prilika za pasivno primanje znanja i sticanje veština, niti skup namenjen popunjavanju biografije. Ovo nije ni mesto za dobijanje čarobnih recepata, niti učenje modela koje samo treba primeniti.

Trening je mesto i prostor za razmenu, refleksiju i samorefleksiju, kritičko propitivanje, vrednosna i idejna neslaganja, vežbanje dijaloga sa neistomišljenicima… To je prilika za rad na sebi čija je svrha da doprinese promeni na društvenom nivou.

Radi se o intenzivnom devetodnevnom programu koji zahteva visok stepen motivacije učesnika/ca i njihovu spremnost da aktivno učestvuju u procesu rada. Svaki dan je podeljen u dva radna bloka/radionice, jutarnji i popodnevni, u trajanju od po 3,5 sata. Trenerski tim sastavljen od 5 osoba zadužen je za pripremu i vođenje radionica. No, od spremnosti grupe da otvoreno razgovara o ličnim iskustvima i uvidima doprinese treningu zavisi konačni kvalitet treninga.

Na treningu ćemo raditi na temama kao što su nasilje, razumevanje sukoba, suočavanje sa prošlošću, izgradnja mira, kreativna razrada konflikta, uloge polova u društvu, identitet i nacionalni identitet, različitosti, diskriminacija.

U zavisnosti od interesovanja i potreba grupe ovom skupu tema se mogu dodati i druge teme.

U radu se koriste različite metode interaktivnog rada – plenarne diskusije, rad u malim grupama, iskustvene vežbe, analiza štampanog i video-materijala, igre uloga…

Radni jezici treninga su albanski, makedonski, bosanski, srpski, hrvatski i crnogorski.

Biće obezbeđen konsekutivni prevod (albansko–makedonski, albansko–srpski, u oba smera) i sa ovakvim načinom rada već iskusni prevodioci će biti prisutni sve vreme na radionicama. Tokom decenijskog iskustva vođenja regionalnih treninga pokazalo se da je makedonski jezik razumljiv i učesnicima koji se služe srpskim, hrvatskim, bosanskim i crnogorskim, kao i da učesnici koji govore samo makedonski dovoljno dobro mogu da razumeju navedenu grupu jezika. Zato smo odlučili da ne angažujemo i prevodioca sa makedonskog na druge slovenske jezike, već samo za albanski. Želeli smo da svedemo broj prevodilaca na neophodni minimum, jer bi veći broj osoba koje nisu ni učesnici ni treneri, a prisustvuju radionicama, mogao znatno uticati na dinamiku i fokusiranost grupe. Engleski jezik nije radni jezik ovog treninga niti je njegovo znanje preduslov za učešće, ali možemo se njime opciono služiti. U svakom slučaju, dobrodošla su sva moguća sredstva koja će doprineti boljem razumevanju.


Šta je još važno znati pre popunjavanja upitnika?

Za učešće na treningu je obavezno odvojiti punih devet dana. Ukoliko niste u mogućnosti da učestvujete svih devet dana, savetujemo vam da se ne prijavljujete ovog puta.

Važno je da pre popunjavanja upitnika pažljivo pročitate ceo ovaj poziv, kako biste dobili jasnu sliku šta trening znači.

Podsećamo – trening iz izgradnje mira nije prilika za odmor, niti za odlazak na plaćenu ekskurziju.

Program je intenzivan i zahtevan, a visoka motivacija učesnika/ca za rad je važan kriterijum pri odabiru prijava.

Dosadašnje iskustvo govori da se za svaki trening prijavi mnogo više od predviđenog broja mesta u jednoj grupi (18). Imajte u vidu da se u procesu selekcije trenerski tim vodi različitim kriterijumima – jasna motivacija, ravnomerna geografska, polna, dobna, profesionalna zastupljenost. Stoga pažljivo popunite prijavu i odgovorite na sva pitanja.


Tehničke i logističke informacije

Trening će biti održan u Dojranu (Makedonija) od 20.4. do 29.4.2018. godine. Za sve učesnike/ce biće obezbeđen smeštaj u dvokrevetnim sobama, sa doručkom, ručkom i večerom. Troškove smeštaja, hrane, puta i potrebnih materijala za rad pokriva organizator. Molimo vas da pri izboru načina putovanja odaberete najekonomičnije vidove transporta, jer nećemo biti u mogućnosti da pokrijemo troškove putovanja avionom i taksijem, niti automobilom ukoliko njime putuju manje od dve osobe.

 

Dan za dolazak u Dojran je 20. 4. 2018. Dan za odlazak je 29. 4. 2018.

 

Radna satnica:

09.30–13.00 Prepodnevna radionica (sa pauzom od 20 minuta)

13.00–16.30 Pauza za ručak i odmor

16.30–20.00 Popodnevna radionica (sa pauzom od 20 minuta)

 

Princip prijavljivanja

Ukoliko želite da učestvujete u ovom programu, molimo  vas da popunite priloženi upitnik i pošaljete nam ga najkasnije do 26.3.2018. godine

 

Ukoliko u roku od dva dana ne dobijete e-mail sa potvrdom da je vaša prijava primljena, molimo vas da nam je prosledite ponovo.

Zbog većeg broja prijava koje očekujemo, nismo u mogućnosti pozvati sve zainteresovane, već moramo napraviti izbor pristiglih prijava. Biće odabrano 18 prijava. O ishodu odabira obavestićemo vas do 5.4.2018.

Molimo  vas da priloženi upitnik iscrpno popunite, jer on nam je glavni izvor u procesu odlučivanja i odabira aplikacija.

Ostavi Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.