fbpx

The United Nations Democracy: Fond za finansiranje projekata

UNDEF je osnovan od strane Generalnog sekretara UN-a u julu 2005. godine kao Opšti fond Ujedinjenih nacija, čiji je glavni cilj podrška demokratizaciji širom sveta. Podržava projekte koji jačaju glas civilnog društva, promovišu ljudska prava i podstiču učešće svih grupa u demokratskim procesima. Velika većina UNDEF fondova obezbjeđuje se lokalnim organizacijama civilnog društva, kako onima u tranziciji, tako i onima u konsolidiranim demokratijama. Na taj način, UNDEF igra značajnu ulogu u dopunjavanju rada UN-a sa vladama u cilju jačanja demokratskog upravljanja širom sveta.

Koje aktivnosti se finansiraju:
Osnovna svrha UNDEF-a je da ojača glas civilnog društva i učešće svih grupa u demokratskim procesima. Fond dopunjuje napore UN-a na jačanju i širenju demokratije širom svijeta, i finansira projekte usmjerene na proširenje demokratskog dijaloga i podržavanje ustavnih procesa, osnaživanje civilnog društva, uključujući osnaživanje žena, obrazovanje i registraciju građanskih prava, pristup informacijama i vladavinu prava u podršci civilnom društvu i transparentnost i integritet.

Veličina donacije:
Grantovi su u iznosu od 100.000 do 300.000 dolara.

Rok za prijavu:
Rok za prijavu 15. januar, januar 2019.

Geografska oblast podrške:
Ceo svet.

Kriterijumi sličnosti:
UNDEF prvenstveno finansira projekte koje sprovode organizacije civilnog društva, kao i nezavisna tijela, regionalne i međunarodne organizacije. UNDEF ima za cilj da podrži projekte koji rade na mjerljivim i konkretnim aktivnostima za poboljšanje demokratije i stanja ljudskih prava na terenu, čime se koncept “demokratije” prevodi u praktična rješenja za ljude kako bi se čuli njihovi glasovi.

 

Kako aplicirati:
Više informacija pronađite, ovde.

Ostavi Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.