fbpx

Sprovedena radionica u okviru projekta “Promoteri ljudskih prava- poruka jednakosti”

By October 22, 2017Radionice

U okviru projekta “Promoteri ljudskih prava- poruka jednakosti”, Kancelarija za mlade Novi Pazar zajedno sa Udruženjem psihologa Novi Pazar, organizovala je radionicu na temu ,,Svakodnevna komunikacija sa osobama sa hendikepom”. Učesnici radionice su bili volonteri KZM, koji su se po prvi put susreli sa datom temom. U okviru radionice sprovedena je ulazna/izlazna anketa kako bi se procenili stavovi mladih prema osobama sa hendikepom. Centralna aktivnost radionice odnosila se na sledeće teme:

  • Modeli pristupa hendikepu,
  • Socijalna inkluzija osoba sa hendikepom,
  • Jezik i terminologija koncepta hendikepa.

Produkt radionice je proširivanje znanja mladih o načinima komunikacije sa osobama i upoznavanje sa terminologijom koja nije diskriminišuća. Na taj način kod mladih je podignuta svest o pripadnicima ove marginalizovane grupe.

ALBUM

Ostavi Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.