Seminar „Tools for Social Development“ u Vrnjačkoj Banji

By July 8, 2016Seminari

Montenego u saradnji sa udruženjem People to People Serbia” raspisuje konkurs za učesnike na seminaru „Tools for Social Development“ u Vrnjačkoj Banji koji će se održati od 21. do 28. avgusta.

Projekat će okupiti učesnike iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Albanije, Grčke, Letonije, Austrije, Portugala i Francuske, sa strukturom od pet članova tima (četiri učesnika plus vođa grupe).

Svrha projekta je stvaranje platforme za razmenu dobrih praksi učesnika koji koriste inovativne pristupe za rešavanje socijalne inkluzije mladih ljudi sa manjim mogućnostima kroz kreativne i inovativne pozorišne metode i sredstva.

Osim toga, projekat će stvoriti mrežu organizacija koje će moći da dele iskustva i primere najboljih praksi koji se fokusiraju na socijalnu inkluziji i stvaranje dugotrajnog uticaja na njihove zajednice.

Glavni ciljevi seminara „Tools for Social Development“ su:
– Istraživanje kako kreativna sredstva i metode mogu omogućiti bezbedno okruženje za učenje gde mladi ljudi mogu raditi na razvijanju njihovih veština i samopouzdanja.
– Podrška mladim ljudima kako bi se povezali sa sopstvenim snovima i strastima i kako bi iskoračili iz bezbednih zona.

– Da se stvori poverljiv i kreativan prostor za izražavanje straha, besa, tuge ili nezadovoljenih potreba, kao i davanje šanse učesnicima za integraciju, pomirenje i samosvesnost.
– Razvijanje mladih ljudi sa mogućnosti da nauče da vode, treniraju i pomažu svojim vršnjacima u procesu učenja.

– Upoznavanje mladih ljudi iz različitih zemalja sa ciljem da razvijaju i dele najbolje prakse, sredstva i metode.
– Da se nauči više o programu Erasmus+ namenjenom mladim ljudima.
Razmena mladih je zasnovana na pristupu i principima neformalne edukacije i koristiće dosta uvida iz SALTO priručnika, dokumenata EU praksi, publikacija partnerskog programa EU i CoE. Projekat je dizajniran kao otvoreni proces učešća zasnovan na iskustvu učesnika.

Kombinovaće se različiti kreativni, parcipativni i interaktivni metodi zasnovani na profilu učesnika.

Profil učesnika je sledeći:
– Mladi ljudi od 18 do 30 godina (četiri člana tima)

– Jedan vođa grupe (ne postoji starosno ograničenje za njega)
– Od učesnika se očekuje jaka motivacija i zainteresovanost za teme projekta

– U mogućnosti su da prisustvuju tokom čitavog trajanja kursa

– U mogućnosti su da rade i komuniciraju na engleskom jeziku

Prijave

Svi zainteresovani se mogu prijaviti slanjem biografije i motivacionog pisma u kom se navodi zašto žele da učestvuju na seminaru, na e-mail: [email protected] najkasnije do 10.07.2016. godine.

Smeštaj i putni troškovi

Više informacija o Vrnjačkoj Banji možete pronaći na ovom linku (http://ivrnjackabanja.com/), a projekt će se održati u hotelu Lider S o kome možete saznati na ovom linku (http://www.hotelliders.com/ko).

Cena participacije iznosi pet eura. Sve troškove smeštaja i hrane u hotelu pokrivaju organizatori.


Putni troškovi u iznosu do 80 eura po osobi će biti refundirani nakon treninga.

Ostavi Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.