Promocija animiranog filma „Alma“ u Novom Pazaru

By March 16, 2018Vesti
semafor

U svečanoj sali Kulturnog centra u Novom Pazaru premijerno je prikazan animirani film “Alma” koji je rezultat rada mladih iz Sjenice, Novog Pazara i Prijepolja. 

Pre same promocije filma uvodnu reč su dali:

  • Nj.E. Kati Čaba, ambasadorka Kanade u Republici Srbiji i Vladan Miladinović, politička i medijska pitanja u Ambasadi Kanade u Republici Srbiji
  • Ifeta Radončić, predsednika Skupštine grada Novog Pazara
  • Mirsad Jusufović, član Gradskog veća
  • Nevena Nikolić, koordinatorka omladinskih programa u Beogradskom centru za ljudska prava

Film “Alma“ je rezultat rada sa mladima u tri zajednice (Novi Pazar, Sjenica, Prijepolje)   na temu roda, rodnih normi i rodno zasnovanog nasilja. Animirani film otvara pitanje opresivnih rodnih obrazaca, kroz simbolički prikaz konkretnih zabrana i poželjnih načina ponašanja kad su u pitanju žene. On ukazuje na rodnu socijalizaciju devojčica u Srbiji. Film jednostavno komunicira sa publikom, pretežno kroz metaforu.  Ovim putem on ostavlja prostor za dalji rad kroz lični doživljaj i otvaranje diskusije nakon prikazivanja filma. Preporuka je da se film koristi u radu sa omladinom na temu rodnih normi, u edukaciji na temu roda i rodne ravnopravnosti, ženskih prava i generalno u otvaranju pitanja patrijarhalnih normi srpskog društva.

Nakon promocije sa mladima je organizovana tribina na temu “Uključivanja mladih ljudi u proces promene rodnih uloga u Sandžaku”.

Koju su vodili:
  • dr Anida Vrcić, aktivistkinja i asistentkinja na Studijskom programu psihologije, Državnog univerzitet u Novom Pazaru
  • Aleksandra Majstorović, saradnica Kancelarije za mlade Novi Pazar
  • Milena Jovanović, koordinatorka Kancelarije za mlade Prijepolje
  • Moderator: Demir Mekić, Beogradski centar za ljudska prava

Nakon tribine uručene su zahvalnice svim učesnicima projekta Semafor.

ALBUM

Ostavi Komentar