fbpx

POZIV ZA PREDLOGE PROJEKTA U OKVIRU EVROPA ZA MENE

By August 21, 2017Konkurs, Projekti

Kako bi proširio uticaj projekta Evropa za mene, Evropski pokret u Srbiji raspisuje poziv za podnošenje predloga projekata za organizacije civilnog društva, medije, univerzitete i biblioteke iz cele Srbije. Zainteresovane organizacije treba da doprinesu implementaciji projekta kroz organizaciju inovativnih kampanja informisanja na regionalnom i lokalnom nivou o Evropskoj uniji i uticaju i koristima od procesa evropske integracije za građane Srbije.

Osnovni cilj predloženih aktivnosti treba da bude unapređenje znanja i svesti građana Srbije o procesu evropske integracije. Prioritet će biti dat predlozima usmerenim na sadržaj procesa pristupnih pregovora sa EU koje su od posebnog lokalnog ili regionalnog značaja.

 

Svaki predlog projekta koji je predložen u okviru ovog poziva mora da ima finansijsku projekciju između sledećih minimalnih i maksimalnih vrednosti:

  • minimum suma: 1,000 evra
  • maksimalna suma: 2,000 evra

Sredstava zatražena u okviru ovog poziva ne mogu biti veća od 95% ukupnih troškova celokupnog projekta.

Rok za dostavljanje prijava je 15. septembar 2017. godine, 23:59

Predlog projekta se šalje isključivo elektronskim putem (imejlom) Evropskom pokretu u Srbiji na adresu [email protected] do 15. septembra 2017. godine u 23:59. Pitanja u vezi sa pozivom mogu se poslati do 1. septembra 2017. godine, na istu adresu, sa naznakom referentnog broja poziva za predloge projekta.
Potrebna dokumentacija:

  1. Aplikacioni formular
  2. Budžet
  3. Primer ugovora o dodeli finansijskih sredstava
  4. Smernice za apliciranje (srp.)
  5. Smernice za apliciranje (engl.)
  6. Primer narativnog izveštaja
  7. Primer finansijskog izveštaja

 

Projekat Evropa za mene partnerski sprovode Evropski pokret u Srbiji, lokalna veća EPuS-a u Kraljevu i Sremskoj Mitrovici, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, uz podršku Međunarodnog Evropskog pokreta iz Brisela. Projekat finansira Evropska unija.

Ostavi Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.