fbpx

POZIV NA TRENING ZA RAZVOJ KOMUNIKACIJSKIH VEŠTINA

By October 5, 2017Konkurs, Trening

Grupa „Hajde da…“, u saradnji sa Front fondacijom, realizuje u Novom Pazaru  u periodu od 13. do 15. oktobra 2017. godine, trening sa ciljem da članovi i volonteri nevladinih organizacija i neformalnih grupa iz Novog Pazara unaprede svoje kompetencije iz oblasti konstruktivne komunikacije:

 • u odnosu sa drugim ljudima
 • u radu sa kolegama/nicama unutar organizacija čiji su članovi/ce.

Učesnici će na ovom treningu imati prilike da istraže i upoznaju se:

 • Sa elementima samog komunikacijskog procesa i šta sve na njega može da utiče;
 • Sa nekim od modela nenasilne komunikacije, odnosio da istraže njihove potencijale i ograničenja;
 • Sa modelima organizacijske kulture i njima pripadajućim modelima komunikacija, te potencijalima za razvoj i unapređenje;
 • Sa postupcima analize grupnih i društvenih pojava, kao što su konflikti, te mogućnostima da se oni koriste za razvoj organizacije (i društva).

Iako program ima jasan tematski okvir, fokus na neke od ovih tema će biti postavljen prema potrebama samih učesnika tokom treninga.

Trening je besplatan za učesnike/ce (pokriveni su troškovi hrane i osveženja), ali je broj učesnika/ca ograničen.

Zainteresovani se mogu prijaviti tako što će odgovore na pitanja iz prijavnog upitnika (vidite u dodatku) poslati na imejl adresu [email protected] najkasnije do 9. oktobra 2017. godine.

Voditelji programa su Aleksandar Weisner i Marko Pejović.

Ovaj trening se realizuje u okviru projekta Autentični aktivizam po meri lokalne zajednice Grupe „Hajde da…“ čiji je cilj izgradnja kapaciteta ljudskih resursa u lokalnim organizacijama, neformalnim grupama ili institucijama s ciljem da se podrži njihov opstanak, rad i rast na lokalnom nivou. Projekat je finansijski podržao Medjunarodni centar Olof Palme.

 

 

FORMULAR ZA PRIJAVLJIVANJE

 

 

TRENING ZA RAZVOJ KOMUNIKACIJSKIH VEŠTINA

 

 1. Ime i prezime:

 

 1. Datum rođenja:

 

 1. Kontakt telefon:

 

 1. Imejl adresa:

 

 1. Organizacija iz koje dolazite:

 

 1. Pozicija u organizaciji (volonter, koordinator programa, predsednica…):

 

 1. Da li ste do sada učestvovali na nekom treningu koji se bavio komunikacijskim veštinama? (Koji je to program bio, ko ga je organizovao, koliko je trajao…?)

 

 1. Koje od ovih tema vas najviše motivišu da se priključite ovoj obuci (ovo ne utiče na selekciju, samo nam pomaže da razumemo potrebe učesnika). Molimo vas da zaokružite 2-3 teme:
 • Bolje razumevanje komunikacijskog polja, odnosno komunikacije kao pojave unutar ljudske zajednice;
 • Elementi i „filozofija“ nenasilne komunikacije;
 • Komunikacijske veštine kao što su – Ja govor, povratna informacija (feedback), aktivno slušanje…;
 • Bolje razumevanje komunikacija u organizacijskom kontekstu (od čega zavisi, kako je povezana sa strukturom i kulturom organizacije…);
 • Analiza i transformacija konflikata;
 • Nešto što nismo naveli, a za vas je u komunikacijskom smislu vrlo važno (navedite šta):

 

 1. Navedite ukoliko imate neke specifičnosti u pogledu ishrane, zdravstvenog stanja, kretanja, komunikacije… koje bi organizator i treneri trebalo da imaju na umu:

POZIV NA TRENING ZA RAZVOJ KOMUNIKACIJSKIH VESTINA, Novi Pazar

Ostavi Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.