Nastao je iz potrebe da se smanji nasilje na teritoriji Republike Srbije i to naročito u regionima u kojima postoji multietičnost i razlika u kulturama. Projekat se sprovodio u 5 regiona širom Srbije, koristeći modele organizovanja zajednice, public narrative-a i edukacije kroz teatar želeći da što više građana i građanki bude informisano o vrstama i oblicima nasilja, edukujući ih i organizujući kako da se udruženo bore protiv ove pošasti.

Projekat je sproveo Centar za neformalno obrazovanje, u saradnji sa The/Arto, Zijahom A Sokolovićem, ambasadorom dobre volje za toleranciju i nenasilje Ujedinjenih nacija, UNFPA a uz finansijsku podršku Evropske komisije.

Realizovan je u periodu od aprila 2014. godine do februara 2015. godine.

Opšti komunikacijski ciljevi

  • Informisanje, edukacija i upoznavanje građana i građanki u pet regiona o oblicima nasilja, prevenciji kroz otvorene diskusije i pozorišne predstave „Nasilje nema opravdanja“;
  • Edukacija kroz storytellling tehniku – Public narattive, kojim će se građani i građanke osposobiti da kroz pričanje priča otvoreno govore o ovoj temi i podstaknu druge žrtve nasilja da učine isto. Video materijali sa radionica Public Narattive biće publikovani na web sajtu Nasiljenemaopravdanja.rs u cilju empatije, ukazivanja na rasprostranjenost problema i mobilisanje građana i građanki da se uključe;

Ciljne grupe projekta bili su mladi uzrasta od 14 do 18 godina, nacionalne manjine, kao žene koje su najviše žrtve različitih oblika nasilja.