fbpx

Likovni konkurs za kalendar EU PRO-a za 2019. godinu – Čime ćemo obogatiti EU?

By October 22, 2018Konkurs

Razvojni program EU PRO organizuje likovni konkurs za kalendar za 2019. godinu, kako bi nastavio
tradiciju dugu dvanaest godina uspostavljenu tokom prethodnih srodnih porgrama – PRO 1 i 2, EU i
Evropski PROGRES.

Putem likovnog konkursa za kalendar EU PRO poziva učenike i učenice iz 99 gradova i opština Srbije da
se bolje upoznaju i da promovišu različite aspekte dugogodišnjeg odnosa koji grade Srbija i Evropska
unija. Konkurs je i prilika da se prepoznaju, ohrabre i nagrade umetnički nadareni i društveno
angažovani đaci srednjih škola, kao i samih škola koje podržavaju kreativni razvoj mladih u opštinama
uključenim u Program.

Konkurs u 2018. godini pred učenike i učenice srednjih škola postavlja zadatak da likovno odgovore na
pitanje „Čime ćemo obogatiti EU?“

Cilj ove teme je da inspiriše učesnike i učesnice da razmišljaju o Srbiji kao državi sa bogatom istorijom
i tradicijom i živopisnim kulturnim nasleđem, ali i kao modernom društvu koje živi i promoviše ključne
Evropske vrednosti te da kroz te različite aspekte prepoznaju kvalitete koji bi dodali vrednosti
Evropskoj uniji.

Ciljevi

 1. Podstaći stanovništvo 99 lokalnih samouprava da evropske integracije vidi kao recipročan i
  uzajamno koristan proces kako za EU, tako i za Srbiju;
 2. Inspirisati omladinu da prepozna na koji način će Srbija doprineti i obogatiti Evropsku uniju
  nakon pristupanja;
 3. Unaprediti uslove za učenje u školi koja je ostvarila najbolji rezultat na konkursu;
 4. Ohrabriti učenike i učenice srednjih škola da neguju svoj umetnički talenat.

Tema konkursa

„Čime ćemo obogatiti EU?“ ima za cilj da pomeri diskurs o evropskim integracijama od onog koji je
uglavnom fokusiran na koristi/mane tog procesa za Srbiju, i pasivnu ulogu Srbije u njemu, ka jednom
koji integracije shvata kao recipročne i uzajamno korisne. Uloga Srbije, shvaćena na ovaj način, je
aktivna i kreativna – Srbija Evropskoj uniji može ponuditi bogato kulturno nasleđe, obrazovanu i
kvalifikovanu radnu snagu, industriju koja je decenijama pažljivo razvijana, uspešne naučnike i
naučnice, kao i važne naučne inicijative i, samim tim, doprineti i obogatiti mnoge sfere EU.

Format radova

Radovi koji se podnose na konkurs za kalendar ne smeju biti veći od A3 formata (42 cm x 29,7 cm).
Radovi mogu biti u formi ilustracije, crteža, slike ili kolaža.

Svaki rad mora imati kratko tekstualno objašnjenje o identifikovanoj prednosti Srbije i razlogu zašto je
odabrana. Radovi podneti bez tekstualnog objašnjenja neće biti uzeti u obzir. Objašnjenja moraju biti
dobro napisana i biće ocenjivana prilikom odabira pobedničkih radova. Ona mogu biti štampana ili
pisana rukom na poleđini rada ili priložena na posebnom listu papira, a u nekim se slučajevima mogu
čak i integrisati u samo umetničko delo.

Učenici i učenice koji su na bilo kojem od prethodnih konkursa organizovanim u okviru programa
Evropski PROGRES osvojili prvo, drugo ili treće mesto ne mogu ponovo da zauzmu jedno od ta tri
mesta, odnosno ne mogu da osvoje prve tri nagrade. Oni, međutim, imaju pravo da učestvuju na
konkursu i zauzmu bilo koje od preostalih devet mesta.

Obaveze škola koje učestvuju na konkursu

 • Srednje škole koje odluče da učestvuju na konkursu za kalendar moraju da organizuju
  interno takmičenje otvoreno za sve đake, te da izaberu do pet (5) najboljih radova koje će
  poslati na konkurs;
 • Profesori/profesorke iz škola koje učestvuju na konkursu se savetuju da sa učenicima i
  učenicama pokrenu razgovor na temu konkursa i da ih u izradi radova kroz konsultacije i
  usmeravanje podrže;
 • Škole će se ocenjivati na osnovu truda koje su uložile u organizovanje internih školskih
  takmičenja;
 • Interni školski konkurs mora biti dokumentovan i priložen u formi kratkog tekstualnog
  opisa praćenog fotografijama i/ili video zapisima i poslat zajedno sa radovima, kako bi se
  škola kvalifikovala da bude nagrađena;
 • Samo jedan rad po učeniku može se predati za konkurs za kalendar EU PRO-a;
 • Odabrani umetnički radovi treba da se dostave (poštom ili lično) kancelariji EU PRO-a na
  sledeću adresu:
 • UNOPS/EU PRO
  Naznaka „Likovni konkurs”
  Skerlićeva 4
  11000 Beograd

 

 • Zainteresovani učenici/ce škola u kojima ne postoji interni proces odabira radova podstiču se
  da sami pošalju svoje radove;
 • Rok za predaju radova je 15. novembar 2018. godine do 12.00 časova.
  Proces odabira
 • EU PRO komisija za odabir najboljih radova biće sačinjena od pet članova, od kojih će barem
  dvoje imati umetničko iskustvo;
 • Komisija za odabir će od svih dobijenih radova napraviti uži izbor od 12 najboljih;
 • Komisija za odabir će, od 12 radova iz užeg izbora, proglasiti drugo i treće mesto, kao i
  najbolji, prvonagrađeni rad;

Neki ili svih 12 radova biće odštampani na kalendaru EU PRO-a za 2019. godinu;

 • Komisija za odabir će odabrati najbolju školu na osnovu truda uloženog u organizovanje
  internog školskog konkursa.
  Opšta pravila konkursa
 • Učešće na konkursu je besplatno;
 • Svi radovi koji ne odgovaraju temi ili ne ispunjavaju tehničke/autorske zahteve biće
  diskvalifikovani;
 • Mogu se podneti samo radovi koji još nisu objavljeni;
 • Na poleđini svakog podnetog rada moraju se navesti sledeće informacije:

 

 • Naziv i adresa škole
 • Puno ime i prezime učenika
 • Puno ime i prezime profesora koji nadzire rad
 • Kratko tekstualno objašnjenje o odabranoj koristi Srbije za EU i obrazloženje tog izbora.

 

 • Radovi koji nose neumesne nazive mogu biti diskvalifikovani;
 • Autori i škole moraju garantovati da nijedan element podnetih radova ne predstavlja kopiju
  drugih originalnih radova ;
 • Sve slike iskorišćene u radu moraju biti u skladu sa važećim Zakonom o autorskim i srodnim
  pravima Republike Srbije;
 • Učenici i učenice koji su na prethodnim konkursima zauzeli prvo, drugo ili treće mesto
  nemaju pravo da ponovo dobiju jednu od te tri nagrade. Oni, međutim, imaju pravo da
  učestvuju na konkursu i zauzmu bilo koje od preostalih devet mesta;
 • Autori/ke zadržavaju autorska prava nad svojim radovima i moći će da ih koriste u sopstvenim
  štampanim i onlajn portfolijima, na izložbama, u knjigama i drugim publikacijama, da ih šalju
  (uključujući i prodaju) zainteresovanim klijentima nakon završetka konkursa za kalendar EU
  PRO-a za 2019. godinu, u decembru 2018;
 • Učešćem na ovom konkursu autori/ke i škole su saglasni sa tim da EU PRO i Delegacija Evropske
  unije u Republici Srbiji (DEU) takođe mogu koristiti radove u svrhu svoje promocije, publiciteta,
  vesti, informativne obuke ili podizanja svesti, a bez prethodne dozvole autora;
 • Imena autora/ki najboljih radova biće navedena na kalendaru EU PRO-a za 2019. godinu;
 • EU PRO neće snositi troškove izrade i podnošenja likovnih radova;

Nagrade za učenike i profesore
Za 12 najboljih radova biće dodeljene sledeće nagrade:

 • Prva nagrada – laptop računar
 • Druga i treća nagrada – tablet računari
 • Devet utešnih nagrada – mobilni telefoni
 • Profesorima/kama tri prvonagrađena učesnika/ce će biti poklonjeni mobilni telefoni

Nagrada za pobedničku školu
Komisija za odabir takođe će razmatrati i posvećenost u organizaciji internog školskog konkursa.

Jedna srednja škola dobiće posebnu nagradu za trud uložen u organizovanje školskog konkursa,
ukupan broj i kvalitet podnetih radova.
Pobednička škola će dobiti laptop računar, projektor i prateću opremu, što bi trebalo da doprinese
unapređenju uslova za obrazovanje učenika i učenica.

Svečanost dodele nagrada
EU PRO će organizovati svečanut dodelu nagrada u decembru 2018. godine. U okviru svečanosti biće
organizovana izložba najboljih prispelih radova i predstavljen kalendar EU PRO-a za 2019. godinu.

Ostavi Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.