KONKURS “UNIVERZITET SOCIJALDEMOKRATIJE – UNISD 2016”

By June 2, 2016Konkurs, Seminari

Fondacija Fridrih Ebert (FES) i ove godine organizuje „Univerzitet socijaldemokratjie – UniSD 2016“ i tim povodom raspisuje konkurs za prijem 30 učesnika i učesnica iz Srbije.

Ovogodišnji UniSD biće organizovan u formi petodnevnog seminara, a namenjen je pre svega mladima koji su društveno-politički aktivni u partijama leve orjentacije ili u organizacijama civilnog društva, zatim mladim novinarima/-kama i studentima/-kinjama čije je političko opredeljenje usmereno ka idejama socijaldemokratije.

Program seminara predviđa upoznavanje sa teorijskim okvirom socijaldemokratije i unapređivanje znanja podržavajući kritičko mišljenje. Kroz predavanja i tribine govoriće se, između ostalog, o vrednostima SD, političkim okvirima i političkim strankama, slobodi, medijima i politici, ravnopravnosti, aktivizmu mladih, ekonomiji i sindikatima, a držaće ih mladi stručnjaci i stručnjakinje iz oblasti političke teorije, novinarstva, univerzitetski radnici/-ce, političari/-ke, društveno angažovani članovi/-ce društva.

Posebna pažnja posvećena je učenju i praktičnoj primeni političkih veština za šta će se polaznice i polaznici obučavati na treninzima i što zahteva njihovo vrlo aktivno učešće. Treninzi su prilika za sticanje veština iz oblasti timskog rada, komunikacije, kampanje, veštine pregovaranja, javnog nastupa. Edukativni deo sastoji se od predavanja, treninga i tribina. Interaktivan rad koji je predviđen ne dozvoljava da učesnici budu pasivni i očekuje se njihova maksimalna aktivnost, zainteresovanost i rad. Večernji sati predviđeni za zabavu koju organizatori/ke priređuju zajedno sa učesnicama/cima.

Učesnicama i učesnicima koji uspešno prođu kompletan program biće dodeljen sertifikat. UniSD, pored svega, na ovaj način podstiče društveno-politički aktivizam i povezivanje mladih aktivnih ljudi.

Seminar će biti održan 11-15. jula 2016. na Avali, u udobnom kompleksu Šuplja stena, okruženom prelepom prirodom. Troškove kompletne organizacije, ishrane, i smeštaja snosi FES, kao i putne troškove (biće refundirani troškovi za autobuske i vozne karate).

Svi zainteresovani mogu se prijaviti popunjavanjem ONLINE FORMULAR –a. Konkurs je otvoren od 1. do 20. juna u ponoć. Naknadne prijave se neće uzimati u obzir. Svi kandidati koji su aplicirali biće obavešteni o prolazu. Intervjui sa kandidatima koju su prošli u uži izbor biće održani tokom poslednje nedelje u junu.

Ostavi Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.