Karijerni Info Centar u Kancelariji za Mlade

Projekat „Karijerni info centri u kancelarijama za mlade“ sprovodi udruženje Centar Inventiva, a finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

Cilj projekta je uspostavljanje funkcionalnog modela podrške kancelarijama za mlade da razviju Karijerni info centar kao inovativni uslužni servis koji će biti podrška mladima u planiranju i upravljanju karijerom u skladu sa njihovim raznovrsnim potrebama.

Servis karijernog informisanja „Karijerni info centar“ (KIC) zamišljen je kao deo kancelarije za mlade (KzM) i ima mogućnost da pruža usluge karijernog informisanja mladima sa ciljem da doprinese dugoročnom rešavanju problema nezaposlenosti mladih.

Usluga karijernog informisanja podrazumeva pružanje pomoći i podrške mladima u pitanjima vezanim za obrazovanje i zapošljavanje, pre svega kroz poznavanje ključnih izvora informacija i usmeravanje na glavne aktere na nacionalnom i lokalnom nivou koji mladima mogu pomoći u informisanju o karijeri.

KIC je servis vršnjačkog informisanja i vršnjačkog karijernog vođenja i savetovanja mladih u KzM koji sadrži niz defisanih usluga za informisanje i podršku mladima. KIC ima mogućnosti da u KzM koje imaju kapacitete dalje razvija specifične usluge i uspostavlja nove. Osnovu modela čini unapređivanje usluge vršnjačkog karijernog informisanja, formiranje bolje informativne baze o rezultatima i efektima aktivnosti, povezivanje postojećih programa, baza, info sajtova i osnaživanje KzM da formira KIC koji će biti u skladu sa mogućnostima sredine i potrebama mladih. Pored direktnih usluga za mlade KIC će imati mogućnost i da koordiniše saradnju sa lokalnim preduzećima, predstavnicima zanimanja, školama, lokalnim filijalama Nacionalne službe za zapošljavanje i ostalim ključnim akterima na lokalu čime obogaćuje ponudu usluga mladima.


Izvor: http://centarinventiva.com/