Javni pozivi u okviru Projekta ,,Novi Pazar – novi poslovi’’

By December 29, 2017Projekti, Vesti
seda-giz

“U okviru projekta ,,Novi Pazar – novi poslovi’’ koji implementira Grad Novi Pazar sa svojim implementacionim partnerima- Regionalnom razvojnom agencijom Sandžaka „SEDA“ i  Inicijativom za razvoj i saradnju „ IDC“, a koji finansira Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju „GIZ“, na osnovu Pravilnika o izboru korisnika projekta „Novi Pazar- Novi Poslovi“, Komisija za izbor korisnika objavljuje sledeća četiri (4) Javna poziva:

  1. Podršku poslodavcima za zapošljavanje na novootvorenim radnim mestima kroz dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorija teže zapošljivih sa posebnim naglaskom na povratnike po sporazumo o readmisiji, rome i mlade ispod 30 godina.
    JAVNI POZIV – POSLODAVCI

JAVNI POZIV – POSLODAVCI- Prijava na javni poziv

  1. Podrška nezaposlenim licima iz kategorija teže zapošljivih, sa posebnim naglaskom na povratnike po sporazumu o readmisiji, rome i mlade ispod 30 godina, u procesu dokvalifikacije i prekfalifikacije u ciju zapošljavanja kod poznatog poslodavca.

JAVNI POZIV – NEZAPOSLENI

JAVNI POZIV – NEZAPOSLENI- Prijava na javni poziv

  1. Podrška nezaposlenim licima iz kategorija teže zapošljivih, sa posebnim naglaskom na povratnike po sporazumu o Readmisiji, Rome i mlade ispod 30 godina, kroz proces edukacija, mentorstva i obezbeđivanja subvencija za samozapošljavanje.
    JAVNI POZIV – SAMOZAPOŠLJAVANJE

JAVNI POZIV – SAMOZAPOŠLJAVANJE – Prijava na javni poziv

4. Podrška razvoju socijalnog preduzetništva kroz obezbeđivanje grantova za razvoj socijalnog preduzetništva za udruženja građana.
JAVNI POZIV – SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO

JAVNI POZIV – SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO – Prijava na javni poziv

 

PRIJAVA SA PRATEĆOM DOKUMENTACIJOM PODNOSI SE LIČNO, U PROSTORIJAMA REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE SANDŽAKA – SEDA, NA ADRESI 7. JULI BB, ROK ZA DOSTAVU DOKUMENTACIJE JE 02.02.2018. DO 15:00H

 

Ostavi Komentar