Category

Programi

kanceu

Poziv Atlantskog saveta za prijavu na program “Millennium Fellowship 2018” za mlade lidere

By | Programi | Nema Komentara

Atlantski savet je objavio međunarodni poziv za prijavu na dvogodišnji program “Millennium Fellowship 2018” namenjen mladim liderima starosti od 25 do 30 godina koji potiču iz državne uprave, civilnog društva, poslovnog sveta, tehnologije, umetnosti, žurnalistike, politike i vojske. U okviru Programa, Atlantski savet nudi određeni broj subvencija/stipendija za pokriće ukupnih ili delimičnih troškova učešća. Dalje…

damad

Program: Interetnička omladinska alijansa

By | Programi, Seminari | Nema Komentara

Etnička i kulturna raznolikost je naša stvarnost i naša zajednička baština. Jasno je da komunikacija i saradnja u različitostima nije uvek jednostavna, ali znamo da se međusobnim približavanjem i uzajamnim razumevanjem osnažuje društvena kohezija i podižu interkulturalne vrednosti zajednice. U tom smislu, Kulturni centar DamaD je pokrenuo Interetničku Omladinsku Alijansu, regionalnu inicijativu mladih za promociju različitosti, multikulturalnosti i dobrih međuetničkih odnosa kroz aktivizam mladih u kojoj srazmerno učestvuju Srbi i Bošnjaci. Dalje…

gosti

Program ,,Uključivanje uživo”

By | Programi, Vesti | Nema Komentara

Novi Pazar je danas bio domaćin KZM Raška i KZM Leposavić zahvaljujući Beogradskom centru za ljudska prava koji  u saradnji sa Nacionalnom asocijacijom kancelarija za mlade, Nacionalnom asocijacijom praktičara/ki omladinskog rada i Krovnom organizacijom mladih Srbije sprovodi pilot projekat „Uključivanje uživo“ u šest lokalnih zajednica – Bečej, Pančevo, Beograd, Kragujevac, Niš i Novi Pazar. Dalje…