fbpx
All Posts By

Admin KZMNP

#KONKURS – Trag fondacija raspisuje konkurs #AkademijaOdrživosti!

By | Konkurs | No Comments

Trag fondacija, u partnerstvu sa SIGN mrežom, i uz finansijsku podršku Evropske unije, objavljuje poziv za prijavu na konkurs za program Akademija održivosti. Ovaj program ima za cilj da organizacijama civilnog društva pomogne u izgradnji dugoročnih partnerstava sa novim donatorima u njihovim zajednicama, unapredi njihovo dugoročno finansijsko planiranje i poboljša njihovu održivost kroz povećanje njihove vidljivosti i uticaja u zajednicama u kojima rade.

Read More

The United Nations Democracy: Fond za finansiranje projekata

By | Aktuelni Projekti, Projekti | No Comments

UNDEF je osnovan od strane Generalnog sekretara UN-a u julu 2005. godine kao Opšti fond Ujedinjenih nacija, čiji je glavni cilj podrška demokratizaciji širom sveta. Podržava projekte koji jačaju glas civilnog društva, promovišu ljudska prava i podstiču učešće svih grupa u demokratskim procesima. Velika većina UNDEF fondova obezbjeđuje se lokalnim organizacijama civilnog društva, kako onima u tranziciji, tako i onima u konsolidiranim demokratijama. Na taj način, UNDEF igra značajnu ulogu u dopunjavanju rada UN-a sa vladama u cilju jačanja demokratskog upravljanja širom sveta.

Read More

Otvoren 6. SKONP

By | Vesti | No Comments

Studentski parlament Državnog Univerziteta u Novom Pazaru je, sada već tradicionalno, organizovao 6. po redu konferenciju pod nazivom SKONP, koja ove godine ima za cilj promociju zdravih stilova života, pod nazivom „U duhu zdravog“. Read More